اخبار صنعت

  • فنر پیچشی.

    فنر پیچشی.

    فنر پیچشی فنری است که به صورت پیچشی یا پیچشی کار می کند.انرژی مکانیکی زمانی ایجاد می شود که پیچ خورده باشد.هنگامی که پیچ خورده است، متناسب با مقدار (زاویه) پیچش، نیرویی (گشتاور) در جهت مخالف وارد می کند.میله پیچشی یک میله مستقیم فلزی است که در معرض ...
    ادامه مطلب